Bitumensko vezivo


bitumen_dose_2 Kaj je bitumen?

Bitumen je zmes naravnih ali industrijsko pridobljenih ogljikovodikovih spojin. Pridobiva se v postopku vakuumske destilacije iz surove nafte. Njegovo elasto-viskozno obnašanje se s spremembo temperature spreminja iz trdnega v tekoče stanje in skozi ohlajanje zopet nazaj v izhodiščno stanje.

Proizvodnja:

Bitumen se proizvaja iz vnaprej izbrane surove nafte v kontroliranih procesih (vodenje kakovosti skladno z EN ISO 9001). Stalna kontrola kakovosti in nadaljnje obsežno preverjanje, zagotavljajo neproblematično uporabo vseh vrst bitumenskih veziv na asfaltnih obratih.


Naš partner:
omv Podjetje INTERCHEM Handels G.m.b.H je že vrsto let ekskluzivni partner podjetja OMV Rafinerije iz Schwechata (Avstrija) za naslednje države: Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna Gora in Kosovo. Proizvodi podjetja OMV so visoko kakovostni, kar predstavlja veliko prednost pri osvajanju novih tržišč.

Uporaba:

Na področju cestogradnje se bitumen kot vezivo skupaj z kamnitimi agregati uporablja za proizvodnjo asfaltnih zmesi, kot jih poznamo danes. Za proizvodnjo asfaltnih zmesi se pretežno uporablja cestogradbeni bitumen, vedno več pa se uporabljajo bitumenska veziva, ki so modificirana s polimeri. Te vrste se imenujejo s polimeri modificirani bitumni ali krajše PmB. Zaradi vedno večjih zahtev vozišč in naraščajočih prometnih obremenitev na voziščih, so v rafineriji OMV razvili nove vrste bitumnov, ki se pojavljajo na tržišču pod imenom specialni bitumni.

1. CESTOGRADBENI BITUMEN:

Glavni del bitumenske proizvodnje predstavlja področje cestogradnje in bitumenska industrija (bitumenske izolacije, bitumenski premazi). Bitumenski proizvodi imajo v cestogradnji široko področje uporabe, največkrat se uporabljajo za proizvodnjo naslednjih vrst asfaltnih zmesi:

tabelle1 komp
Preglednica lastnosti cestogradbenega bitumna:
tabelle2

Proizvodnja cestogradbenega bitumna OMV se vrši skladno z najvišjimi standardi v cestogradnji in presega zahteve evropskega normativa EN 12591. Kvaliteta proizvodov se nadzira s pomočjo notranje kontrole proizvodnje in preko akreditiranih gradbenih inštitutov. Pridobljeni so bili certifikati o skladnosti kontrole proizvodnje.

gr1gr2
2. S POLIMERI MODIFICIRANI BITUMEN:

Za asfaltne plasti voziščne konstrukcije, ki so izpostavljene najtežjim prometnim obremenitvam in najstrožjim zahtevam (avtoceste, ceste v mestih, avtobusna postajališča, industrijske skladiščne površine, pristanišča, …) in pa tudi ekstremnim klimatskim obremenitvam, se vedno bolj pogosto uporabljajo bitumenska veziva, ki so modificirana z polimeri in tako zagotavljajo boljše lastnosti. V primerjavi z lastnostmi cestogradbenega bitumna, omogoča s polimeri modificirani bitumen veliki razpon plastičnosti, izrazito viskoelastično obnašanje, visoko regeneracijsko zmogljivost in odlično oprijemljivost v vseh klimatskih pogojih. Pri proizvodnji visoko kvalitetnih vrst asfaltnih zmesi se največ uporablja proizvod OMV Starfalt® PmB45/80-65.

tabelle3 izsk3

Proizvodnja bitumna OMV Starfalt PmB se izvaja skladno z najvišjimi zahtevami cestogradnje oz. celo presega predpise evropskega standarda EN 14023. Kvaliteta proizvodnje se nadzira s pomočjo notranje kontrole proizvodnje in tudi s strani akreditiranega inštituta za gradbene materiale. Zato so bili izdani certifikati o skladnosti kontrole proizvodnje.

gr3gr4
3. SPECIALNI BITUMEN:

Področje cestogradnje zahteva vedno večje zmogljivosti gradbenih proizvodov, da bi lahko zadostili vedno večjim prometnim obremenitvam in rastočemu prometu. V podporo asfaltni industriji je rafinerija OMV raziskala najbolj pogoste zahteve in razvila inovacije, ki so asfaltno industrijo dvignile na višji nivo. V tem smislu je bila razvita inovativna družina proizvodov pod imenom OMV Bitumen Special. OMV Bitumen Special NV je bitumensko vezivo z znižano viskoznostjo in povišano togostjo, ki se uporablja za izgradnjo zelo zahtevnih objektov kot so npr. vozišča z zelo težkimi obremenitvami, površine na letališčih in drugih prometnih površinah. Omogoča znižanje temperature mešanja pri proizvodnji (za cca. 20°C) in tudi vgradnjo pri nižjih temperaturah (lažje vgrajevanje pri težkih vgrajevalnih pogojih). S takšnimi lastnostmi se omogoča hitrejši pripust prometa na prometne površine. OMV Bitumen Special NV vam lahko ponudimo v kombinaciji s cestogradbenim, industrijskim in s polimeri modificiranim bitumnom. OMV Starfalt® PmB RC („Recycling“) spada med uveljavljeno proizvodno linijo s polimeri modificiranih bitumenskih veziv proizvodne skupine OMV Starfalt. Je z elastomeri modificiran bitumen in pripravljen za takojšnjo uporabo, proizveden po recepturah, ki so bile posebno razvite v laboratoriju OMV. Proizvedene asfaltne zmesi z uporabo rezkanca (ponovno uporabljen asfalt), tako zagotavljajo ustreznost zahtevam nosilnih plasti (base) in tudi visoko stabilnih veznih plasti (bin). OMV Starfalt® PmB 45/80 FR („fuel resistant“) je bil posebej razvit za uporabo na voznih površinah na bencinskih črpalkah, površinah na letališčih in parkiriščih voznih parkov, z namenom doseganja odpornosti proti pogonskim gorivom.

_MG_0360

OMV Bitumen Plus je bil posebej razvit bitumen z namenom, da bi tudi „kisle“ kamnine, ki imajo lastnosti slabe obvitosti zrn, našle uporabo v proizvodnji. Zagotavlja dober oprijem med bitumenskim vezivom in kamnino, posledično pa se omogoči uporabnost oz. rentabilnost asfaltnim obratom, ki uporabljajo kamnine slabše kvalitete.

Več informacij:

Za vse dodatne informacije in tehnične podloge vseh gradbenih proizvodov rafinerije OMV, obiščite spletno stran www.omv.com.