Dodatki za asfaltne zmesi


asphalogo
granulat-aspha-min
Kaj je aspha-min®?

aspha-min® je sintetični zeolit in predstavlja umetno kamnino v finozrnati in tekoči obliki, katera se uporablja kot dodatek za spreminjanje viskoznosti pri proizvodnji toplih asfaltnih zmesi in kot dodatek za izboljšanje vgrajevanja in zgoščevanja vročih asfaltnih zmesi v težkih delovnih pogojih. Vpliva na izboljšanje vgradljivosti asfaltne zmesi pri znižani temperaturi asfaltne zmesi med vgradnjo. Na voljo je kot fini granulat oz. kot fini prah in ni topen v vodi.Zgodovina:

Razvoj na področju vročih asfaltov je v zadnjih letih privedel do zmogljivejših in izboljšanih proizvodov, ki so potrebni zaradi vedno večjih zahtev na voziščih. Istočasno povečuje obseg prometa in zahteve po skrajšanju prometnih zapor, kar spodbujajo k ukrepanju. aspha-min® predstavlja istočasno rezultat in rešitev takšnim zahtevam.Naš partner:
mhi Podjetje Interchem Handels G.m.b.H je partner podjetja MHI Naturstein & Baustoffservice G.m.b.H. iz Wächtersbacha, Nemčija.


Uporaba:

Uporablja se lahko pri proizvodnji asfaltnih zmesi z znižano temperaturo, katera namen uporabe je v predorih in notranjih prostorih objektov. S tem prispevamo k varovanju zdravja asfalterskega osebja. Na mostovih in železniških prehodih, pri stiku asfaltne zmesi z železom, prihaja do manjših temperaturnih vplivov.
Uporaba pri proizvodnji običajnih vročih asfaltnih zmeseh tako podaljša čas vgradnje v težkih delovnih pogojih (mraz, veter, otrjevanje zmesi, dolge transportne poti). Z uporabo aspha-min® si v težkih vgrajevalnih pogojih lahko zagotovimo najboljše rezultate zgoščanja, kateri bi bili iz omenjenega vidika lahko ogroženi.
Zelo enostavna je uporaba oziroma dodajanje aspha-min® (direktno v mešalec preko PVC vrečk ali dozatorja v granulirani obliki je enostavna– ne potrebujemo dodatnih cistern), ki se v količini 0,3 %-m oz. 3 kg/t dodaja malo pred ali istočasno z dodajanjem bitumna in pri tem ciljno ustvarja para v obliki fine razpršenosti. Fini parni mehurčki tvorijo mikropore in vplivajo na spremembo volumna bitumenskega veziva, posledično pa na viskoznost asfaltne zmesi in njeno vgradljivost, kar bi sicer lahko dosegali le pri 30˚C višji temperaturi. Uporaba aspha-min® ne podaljšuje mešalnega časa (enaka proizvodna kapaciteta) in se lahko uporablja v vseh slojih asfaltne konstrukcije, ker je neodvisna od tipa asfaltne zmesi kot tudi uporabe vrste veziva in tudi deleža uporabe recikliranega asfalta.

aspharatra
Učinek:

Spremljajoče meritve so pokazale znižanje proizvodne temperature za okoli 30˚C, s tem povezano manjšo energijsko porabo za okoli 20-30% in tudi posledično manjše emisijske izpuste v procesu proizvodnje (ogljikov dioksid CO2 in dušikov oksid NOx) in med vgradnjo. Z uporabo aspha-min® se ne izboljšajo zgolj proizvodne lastnosti, temveč se izboljšajo tudi lastnosti v času prevoza in samim vgrajevanjem, ker podaljšamo zgolj časovni razpon, ne vplivamo pa na kvaliteto asfaltne zmesi in lastnosti bitumna (penetracija in točka zmehčišča).Pakiranje in skladiščenje: asphaminsack

aspha-min® se dobavlja v Big Bag-ih ali v topnih PE vrečkah. Potrebno je zgolj suho skladiščenje, kar poenostavi uporabo proizvoda.Več informacij:

Vse podrobne tehnične informacije in opisi so na voljo na spletni strani: www.aspha-min.com.