PVA- Gel nosilec


PRODUKTOBEN Kaj je PVA Gel?

PVA Gel je bionosilec, ki se uporablja za povečanje učinkov biološkega čiščenja odpadne vode in tako prispeva k zaščiti našega okolja. PVA Gel je oblikovan kot 4mm sfera s specifično gostoto 1.025mm ±0,01mm, zaradi česar dosega odlično pretočnost v vodi z minimalno uporabo energije pri mešanju. PVA Gel ima mrežo mikropor velikosti okoli 20µm v premeru, ki prepletajo vsako kroglico. Uporabne bakterije se tako bogatijo v večjem številu v zaščitnem okolju kroglice, kar zmanjšuje odluščenje biomase ter istočasno vzdržuje stabilne učinke čiščenja z zmogljivostjo več kot 25kg BPK5 (m3-gel-dan) in več kot 3 kgN (m3-gel-dan).


Naš partner:
kuraray Podjetje INTERCHEM Handels GmbH je partner podjetja KURARAY CO. Ltd., iz Tokyija, Japonska. Skozi desetletje razvoja je podjetje Kurray eno izmed prvih podjetji na svetu razvilo PVA Gel kroglico in s tem učinkovit čistilni sistem odpadnih voda, ki istočasno omogoča nizke investicijske in tudi obratovalne stroške.


Uporaba:

PVA Gel se uporablja za PVA MBBR proces čiščenja odpadnih voda, ki se je dokazal na Japonskem, trenutno pa se prebija skozi tudi po svetu kot sistem za novogradnje in predelavo obstoječih čistilnih naprav, kjer so zaželene večje zmogljivosti pri enakih zunanjih merah. Kot takšen edinstveni sistem omogoča nadgradnjo oz. razširitev v „zero sluge“ proces za celovito autolizo biološkega blata, kar je danes in bo tudi v prihodnosti eno izmed večjih vprašanj v povezavi z okoljevarstvom na področju ekologije čiščenja odpadnih voda.

klare3

Prednosti PVA Gel-a:
  • Čiščenje s PVA Gel-om proizvaja manj odvečnega blata v primerjavi s konvencionalnimi postopki čiščenja
  • Zaradi svoje poroznosti ima PVA Gel veliko vsebnosti vode, kar omogoča učinkovito prehajanje kisika in hranil v notranjost kroglic
  • Polimeriziran PVA Gel je netopen v vodi in biološko nerazgradljiv
  • Odvisno od lastnosti odpadne vode, je moč čiščenja s PVA Gel kroglicami v primerjavi s konvencionalnimi tehnologijami, do petkrat večja. Tako predstavlja idealno rešitev za predelave in nadgradnje obstoječih naprav ali načrtovanje novih, z optimiziranim tlorisom.
  • PVA Gel zmanjšuje proizvodnjo biološkega blata
pva2
Pakiranje in skladiščenje:

PVA Gel se dobavlja v zabojnikih z merami 1m x 1,2m x 1,16m. Vsak zabojnik vsebuje 750 litrov PVA Gela.

pva3


Več informacij:

Če potrebujete še več tehnični informacij okoli proizvoda v povezavi z čistilnim sistemom potem Vas prosimo, da kontaktirajte podjetje SC tehnološki inženiring s.p. na Email: stanko.cesen@siol.net di na telefon: +386 31 375 396.

Naravi vračamo čisto vodo