Brezšivne dilatacije za mostove


PRODUKTOBEN Kaj je FALCON – asfaltna zmes?

Falcon je visoko polimerizirana, enakomerno kvalitativna in tovarniško pripravljena asfaltna zmes, ki ima lastnosti zalivnih mas in litih asfaltov z velikim deležem visoko polimeriziranega bitumenskega veziva, posebnega dodatka in ustreznega agregata.
Naš partner:
heatrock Podjetje Interchem Handels G.m.b.H je partner podjetja Heat Rock Kohgyo Co., Ltd iz Nigata-City, Japan in zastopa Falcon System (brezšivne dilatacije z asfaltno zmesjo Falcon) v Evropi.
Področja uporabe:
 • premostitveni objekti razponov do 50m, možnost pomikov 40mm ±20mm
 • sanacije obstoječih objektov
 • novogradnje
anwendungsgebiete
Prednosti brezšivnih dilatacij – Falcon Systems:
 • enostavna in hitra vgradnja (zmanjšanje trajanja in stroškov prometnih zapor)
 • možna izvedba pod polovično zaporo ceste
 • vgrajevanje v vzdolžni ali prečni smeri v poljubnih dolžinah
 • možna poljubna širina in debelina vgrajene asfaltne plasti dilatacije
 • ni vibracij in motečega hrupa pri prehodu vozila, tako za voznika kot za okolico premostitvenega objekta – zvezen stik
 • Falcon je tovarniško pripravljena zmes (pakirana v vrečah 20kg), ki zagotavlja enakomerno kakovost ne glede na delovne pogoje vgrajevanja (temperatura, vlaga, mešalno razmerje)
 • v zimskih pogojih ni omogočeno prodiranje soli v konstrukcijo – vodotesnost
 • ne ovira zimskega vzdrževanja – pluženja snega (ni stikov)
 • možno jo je izvesti tudi v drenažni izvedbi, kjer imamo v obrabni plasti vozišča izveden drenažni asfalt
 • enostavna zamenjava pri preplastitvi z obrabno plastjo na objektu
Pakiranje in skladiščenje: ListeFalconFabrikFertigeMasse

Falcon asfaltna zmes je pred pripravljena in dobavljiva v 20 kg vrečah. Skladiščiti se mora na suhem in ni dovoljeno jo izpostavljati direktni sončnim žarkom, da bi se lahko zagotavljala praktično neomejena možnost uporabe.Več informacij:

Nadaljnje tehnične informacije lahko najdete v našem produktnem katalogu in v predstavitvenem videu o sami vgradnji.Falcon za varnost in udobje na cestah!