Projektiranje & Svetovanje


stiangi


STIA NGI d.o.o. iz Ljubljane, Slovenija

je podjetje z bogatimi izkušnjami in znanjem na področju projektiranja objektov nizkih gradenj, komunalnih objektov in inženiringa.

V podjetju izdelujejo projektno dokumentacijo za vse objekte nizkih gradenj, komunalno infrastrukturo in zunanje ureditve za čistilne naprave. To je tudi ena izmed pomembnejših točk sodelovanja s podjetjem Interchem Handels G.m.b.H. V okviru inženiringa vodijo in izvajajo vsa dela na področju prostorske, investicijske in projektne dokumentacije do pridobitve gradbenega dovoljenja in nadalje uporabnega dovoljenja. Eno od pomembnejših področij dela podjetja je tudi načrtovanje, dimenzioniranje voziščnih konstrukcij in raziskovanje na področju sanacij vozišč ter izdelava izvedbenih načrtov za rekonstrukcije vozišč. Več informacij o podjetju STIA NGI lahko najdete na internetni strani: www.stiangi.si

engenering